Rengör avloppet innan problemen uppstår

Det är viktigt att ha ett bra flöde i avloppssystemet. Smuts och avlagringar i rör- och avloppssystem kan orsaka stopp i både kök, badrum och toalett och inte sällan också bidra till dålig lukt. Många gånger väntar vi tills det uppstår problem men det borde vi inte göra utan i stället underhålla rörsystemet i förebyggande syfte. Att regelbundet se över flödet i avloppssystemet och låta ett företag specialiserat på spolning avlopp i Brålanda eller någon annanstans höjer värdet på fastigheten. Smuts och avlagringar som stoppar upp i avloppet gör att ledningarna slits och att stammarna behöver bytas mycket tidigare än om man regelbundet rengör dem. 

 

Avloppsspolning ökar fastighetens värde

Som fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan man prenumerera på avloppsspolning. Då håller företaget som man skrivit kontrakt med koll på flödet och spolar och rensar avloppet regelbundet. Har man problem med avloppet kan det även vara bra att filma det för att ta reda på var det egentliga problemet är och om rörledningar och avlopp har tagit skada. Dokumentation och film kan även fungera som en värdehandling vid försäljning av fastigheten då de visar på rörens skick och att man regelbundet har underhållit dem. 

 

Ekonomiskt med planerad avloppsspolning

En planerad spolning av av rör och avlopp är mer ekonomisk än att bara spola rören vid akuta fall. Det händer inte sällan att stopp i avlopp leder till översvämningar och fuktskador som kan vara kostsamma att åtgärda. Stopp i rör sliter på systemet och det händer även att rör och kopplingar går sönder av trycket. Det finns alltså många goda anledningar att kontakta ett företag specialiserat på spolning av avlopp och låt dem regelbundet rengöra rören. Fråga runt i grannfastigheterna om de har något företag att rekommendera. Kontakta mer än en firma och be om kostnadsfria offerter. Jämför sedan priser och referenser innan ni bestämmer er. 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *