Viktiga tips att ha med sig vid användning av gasol

Gasol kan användas till mycket inom flera olika områden. Både på stora företag och hemma hos privatpersoner kan gasol ha en viktig uppgift och den är dessutom betydligt miljövänligare än många andra bränslen. Detta tack vare att det inte skapas någon förorening av partiklar, sot, aska eller giftiga gaser. Ska du använda dig av gasol, vare sig det är på jobbet eller i hemmet, så finns det dock några viktiga saker att tänka på.

Lagra gasol på rätt sätt för säker förvaring

Gasol i flaska eller tank härsknar aldrig så det är inga problem att köpa upp ett litet lager för att säkerställa att det alltid finns gasol då du behöver den. Det är dock väldigt viktigt att komma ihåg att gasolflaskor alltid ska förvaras stående och aldrig på platser där temperaturen kan bli så hög att behållaren blir påverkad av värmen. Detta gäller vid förvaring såväl som vid hantering och transport. Det är också viktigt att se till så att flaskan är skyddad mot fall och stötar.

Kontrollera noggrant att allt fungerar som det ska

Minst en gång per år samt varje gång du byter en gasolflaska bör du kontrollera regulatorn och slangar samt utföra ett läcktest för att säkerställa att utrustningen är säker och fungerar som den ska. Det är också viktigt att komma ihåg att stänga av utrustningen samt stänga ventilen på regulatorn vid ett flaskbyte. 

Bra gasol för en renare miljö

När gasolutrustningen inte används ska ventilen på gasolflaskan alltid vara stängd och det är viktigt att endast använda godkänd CE-märkt utrustning. Det är såklart även bra att använda gasol av hög kvalitet för säker och effektiv användning. Primagaz är ett företag som säljer högkvalitativ gasol till både företag och privatpersoner. Deras mål är att skapa ren luft och dramatiskt minska våra koldioxidutsläpp genom bättre bränslealternativ.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *