Säker trädfällning i Skåne

28 mars 2022 patrick pettersson

editorial

Att fälla ett träd kan många gånger bli nödvändigt och ha flera olika orsaker. En uppenbar orsak är att dess kondition, efter någon storm, har blivit sämre och att det hotar att falla och skada hus och tillhörigheter. I det fallet vill man ta ner det under kontrollerade former i stället för på ett oväntat sätt.

Det finns olika tekniker för att genomföra trädfällning i Skåne. Tekniker som en erfaren arborist har full koll på. Enklare trädfällning på din egen tomt kan du sköta själv. Men för mer avancerade uppdrag bör du skaffa professionell hjälp.

När är det dags att att genomföra en trädfällning i Skåne?

Träd kan bli sjuka på samma sätt som djur och människor. Och sjuka träd påverkar sin omgivning och kan även smitta andra träd. Därför är det ytterst tillrådligt att fälla träd som uppvisat tecken på sjukdom. Om detta är orsaken till trädfällningen så bör man inte göra det själv.

Det behövs en erfaren och kunnig arborist för att fälla ett sjukt träd utan att smittan tar sig vidare. Som lekman riskerar man att göra illa värre och snarare sprida sjukdomen mer genom att fälla ett träd på fel sätt. 

 

trädfällning Skåne

 

När det inte är dags att fälla träd

Något en lekman också kan ha svårt att avgöra är när det faktiskt inte är dags att fälla ett träd. Att trädet är dött är faktiskt ingen orsak att fälla det. Ett dött träd fyller också sin funktion i ekosystemet och kan vara hem och tillhåll för en hel fauna. Genom att fälla trädet riskerar man att rubba ett fungerande ekosystem på platsen.

Ett dött träd kan fylla en viktig funktion i flera sekler i vissa fall. Så länge trädet inte hotar att kollapsa och förstöra egendomar vid en eventuell höststorm så är det bäst att låta dessa träd vara och låta naturen sköta sitt. 

Fler nyheter