Pumpar i Landskrona, för alla ändamål

Det finns många ändamål som högkvalitativa pumpar kan behövas för. Ett av de vanligaste användningsområdena är när vätskor av olika slag och viskositet ska transporteras på ett säkert sätt från ett ställe till ett annat. Viskositeten hos en vätska bestäms av hur ”tjock” eller trögflytande den är. Metanol är ett exempel på tunnflytande vätska och har därmed låg viskositet, medan olja, som är trögflytande har hög viskositet.

Några exempel på när pumpar behövs är när livsmedelsindustrin transporterar flytande mejerivaror eller när tankbilar fyller på bensin och diesel på bensinstationer. I båda dessa exempel behövs säkra och tillförlitliga pumpar som garanterar säkerheten för såväl miljö, personal och befolkningen i övrigt. Giftiga och frätande vätskor kan behöva fraktas på ett säkert sätt och även för detta ändamål behövs högkvalitativa pumpar. 

Ett företag för pumpar i Landskrona, är specialiserade på pumpar för transport av giftiga vätskor samt vätskor av hög viskositet. Hos detta företag finns dock också ett stort utbud av många andra sorters pumpar och de erbjuder även reparationsservice, underhållsservice och flera andra typer av tjänster. 

 

Många olika sorters pumpar

Det finns som sagt många olika sorters pumpar som lämpar sig olika väl för olika ändamål. Inom kemiteknisk industri och livsmedelsindustri används ofta fatpumpar. Magnetdrivna pumpar lämpar sig väl för transport av syror och andra farliga vätskor. För olika sorters pulver lämpar sig, som namnet antyder, pulverpumpar bäst. Membranpumpar och kolvpumpar är andra exempel på pumpar som man kan läsa mer om hos ett företag för pumpservice och pumpar i Landskrona

 

 

Pumpservice utför underhåll

Pumpar som ständigt står under högt tryck behöver naturligtvis service och underhåll för att hållas i skick. Vikten av att använda originaldelar är något som välmeriterade företag inom pumpservice vet vikten av, vid utbyte av trasiga eller slitna delar. Detta garanterar säkerheten och att maskinerna når upp till EU:s höga krav på standard.