Håll fukten på rätt ställe

Håll fukten på rätt ställe

Med byggfolie på rätt ställe, monterat rätt, hålls fukten på rätt ställe i din byggnad. När fukt i byggnad nämns, kanske de flesta tänker på våtutrymmen. När byggfolie nämns är det däremot inte våtutrymmen som åsyftas. Till våtutrymmen används ett tätskikt istället för byggfolie. Det är däremot en stor del av övriga byggnaden som vanligtvis behöver fuktskydd i form av till exempel byggfolie. En familj på 4 personer antas avge mellan 10 och 15 liter vattenånga per dygn. Ånga avges mer direkt exempelvis när man duschar. Men ånga avges även av en person som bara är, genom att den andas och svettas. Då leds nämligen fukt ut från kroppen.

Säkra huset mot mögel och röta

Genom att använda byggfolie som ång- och fuktspärr på rätt sätt motverkar du mögel och röta i din byggnad. Byggfolie ska vara på den varma sidan av väggen, alltså inte på yttre delen av väggen mot kylan. Trots det kan det vara klokt att inte placera byggfolie direkt bakom innerväggen. Vid en placering direkt bakom innerväggen riskerar du att göra hål på den när du slår in en spik i väggen för att hänga upp en tavla eller vid montering av ett eluttag. Byggfolien kommer då inte göra sin funktion. Det kan vara bättre att placera byggfolie in en tredjedel i isoleringen.

Montering av byggfolie

Att montera byggfolie är i sig en vetenskap. Vid skarvning ska byggfolie gå omlott minst 15 till 20 centimeter. Det finns olika skarvhjälpmedel såsom tejp och skarvband, särskilt avsett för användning till byggfolie. Klammer eller annat fästdon som används till byggfolie ska vara galvaniserat för att säkerställa kvaliteten av monteringen. Det finns alltså mycket att tänka på vid montering av byggfolie. Med tanke på vilken viktig funktion som byggfolie utgör i en byggnad kan ett bra tips vara att vända sig till ett företag med lång erfarenhet. För byggfolie i Stockholm finns till exempel http://gertfalk.se/ som har lång erfarenhet.