Fler möjligheter för hushållen med fiberteknik

Fler möjligheter för hushållen med fiberteknik

Övergången från koppartråd till fiber har inneburit många fördelar på IT-området. Säkrare, snabbare och billigare. Med det följer att fler får tillgång till nätet och ett bredare tjänsteutbud. Utbyggnaden av fibernätet bidrar även till att fler publika anslutningspunkter via WiFi kan erbjudas. Tack vare att fibertekniken drar mindre el jämfört med koppartråd är den dessutom resurssnål. I fibertrådarna, som är tillverkade av mycket rent glas eller plast, transporteras datan optiskt. Det är också svårare att avlyssna trafiken i en fiberkabel. Det beror på att dessa inte avger elektromagnetiska fält såsom elektriska ledare som kopparkablar.


 

Fastighetsbolag som tänker framtid och service

 

Många fastighetsbolag drar idag in fiber till alla sina hyresgäster och erbjuder sedan tjänsteleverantörer att saluföra sina tjänster i nätet. Det kan handla om telefon, internetuppkoppling och TV-kanaler. Öckerö fastigheter är ett exempel, URL: http://www.ockerofast.se/. Det är Öckerö kommuns fastighetsbolag som förvaltar bostäder, lokaler, skolor och nät. Att ligga i framkant och erbjuda fiber gör att fler kan ta del av all den service och de tjänster som erbjuds. Utbyggnaden av fiber i Öckerö är en del i det så kallade Stadsnätet. Till detta kan även enskilda villaägare ansluta sig.

 

Trådlöst i hemmet tack vare fiber

 

En parallell faktor för utbyggnaden av fiber är att allt färre har fast telefon. Telekommunikationen har traditionellt använt koppartråd men då kapaciteten i ledare av metall är sämre satsas det i stället på den billigare  fibertekniken. Optiska fibrer är dessutom tunnare vilket gör att man får plats med fler trådar i en kabel vilket gör att fler användare får plats. När man har dragit in fiber i en bostad är det sedan lätt för hyresgästen att koppla in en router för att trådlöst kunna ansluta datorer, TV och andra apparater till nätet. Att idag dra in fiber i sin bostad höjer andrahandsvärdet då allt fler efterfrågar snabb internetuppkoppling.