Ett hantverkaryrke under förändring

I ordets ursprungliga mening avser urmakare en yrkesperson som bygger, underhåller och reparerar ur och klockor. Förutsättningarna för yrket har dock till stor del förändrats i och med industrialiseringen, vilket resulterat i att de flesta klockor numera tillverkas i fabriker.

Denna utveckling har lett till att antalet yrkesverksamma urmakare har minskat kraftigt, och att dagens urmakare främst ägnar sig åt att reparera ur och klockor. Tidigare var urmakarna mästerliga hantverkare som inte bara sörjde för att sätta ihop klockorna, de tillverkade även klockans samtliga komponenter från grunden.

 

Självständig eller märkesspecifik

De flesta av dagens Urmakare underhåller och reparerar samtida eller nyligen tillverkade klockor. Vanligtvis producerar de inte komponenterna själva, utan får dessa skickade till sig från fabriken där klockorna tillverkas. Vissa tillverkare är dock mer restriktiva, och har begränsat reparation och underhåll av sina klockor till de egna fabrikerna, där de anställda urmakarna har utbildats för att arbeta specifikt med det egna märkets produkter.

Sådana åtgärder av företag anses säkra professionell hantering av klockorna, begränsa tillverkning och försäljning av delar på andra marknader, och möjliggöra fortsatt inkomst på sålda produkter. Det bör nämnas att det även idag finns proffs som kan liknas vid äldre generationer av urmakare, som är kunniga inom både äldre och moderna urverk.

 

 

Vägen till yrket

Utbildningarna för att bli urmakare har även de förändrats mycket genom historien, och ser idag olika ut i olika länder. På den tiden när urmakare var ett hantverksyrke med hög status krävdes det i England sju års lärlingsutbildning och medlemskap i en förening innan personen hade tillåtelse att börja sälja ur. I de angloamerikanska länderna erbjuds idag motsvarande utbildning inom program som fokuserar på horologi, vetenskapen om mätning av tid, och studiet av relaterade mekaniska redskap. I Sverige kan man endast få sitt gesällbrev, certifiering som urmakare, hos Sveriges Urmakares Förbunds Skola, som ligger i Motala.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *