Vad är en personlig assistent?

Vad är en personlig assistent?

En personlig assistent är som namnet antyder är det en person som assisterar en annan. Känns ganska så självklart. Men i vilka sammanhang anställs en personlig assistent? Oftast anlitas en personlig assistent åt människor som är handikappade eller funktionshindrade och behöver hjälp i sin vardag. Assistentens allra viktigaste uppgift är därför att hjälp de i…