Äktenskapsförord – en kort förklaring

Äktenskapsförord -  en kort förklaring

Ett äktenskapsförord är ett avtal. Det skrivs under av två blivande makar eller två personer som redan är gifta. Äktenskapsförordet är ett officiellt dokument där makarna bestämmer hur de ska fördela egendomen som skaffas under deras äktenskap. Där finns det två alternativ, antingen kommer egendomen behandlas som giftorättsgods eller som enskild egendom. Visserligen är den…