Äktenskapsförord -  en kort förklaring

Äktenskapsförord – en kort förklaring

Ett äktenskapsförord är ett avtal. Det skrivs under av två blivande makar eller två personer som redan är gifta. Äktenskapsförordet är ett officiellt dokument där makarna bestämmer hur de ska fördela egendomen som skaffas under deras äktenskap. Där finns det två alternativ, antingen kommer egendomen behandlas som giftorättsgods eller som enskild egendom. Visserligen är den här förklaringen lite väl förenklad. Sanningen är att det är svårt att gå in på djupet för det begreppet om man inte är utbildad jurist. Detaljerade kunskaper om till exempel bodelning, giftorättsgods, och enskild egendom krävs för att du ska kunna dyka in i begreppet och förstå dess möjliga utgångar.

 

 

Fördelar med äktenskapsförord

 

Den största fördelen med att skriva under ett äktenskapsförord är att man skyddar egendom anskaffat under äktenskapet. Kommer två makar överens om att egendomen kommer att vara enskild oavsett när den skaffas betyder det att du inte behöver dela den vid en eventuell skilsmässa. Om en av makarna tjänar mer pengar och köper egendom för egna medel kan han/hon vara säker på att egendomen inte delas med maken vid en skilsmässa. Ett redan påskrivet äktenskapsförord kan alltid ändras i efterhand. Det finns inga angivna begränsningar om hur många gånger två makar kan skriva under nya äktenskapsförord.

 

Måste man skriva under ett äktenskapsförord?

 

Måste man skriva under ett äktenskapsförord? Svaret är nej. Ingen kan tvinga dig att skriva under ett äktenskapsförord. Avtalet är frivilligt och både makarna ska vara villiga att gå in i det. Du ska aldrig skriva under ett äktenskapsförord under press av någon form. Utövas en sådan på dig ska du anmäla det. Ett äktenskapsförord förbereds av en advokat eller jurist. Vid eventuella frågor eller osäkerheter kring dokumentet är det alltid en bra idé att konsultera sig med en sådan. Skriv aldrig under ett dokument om du inte är införstådd med innehållet.