Allt du behöver veta om sjukförsäkring i Sverige

30 november 2022 Helen Johansson

editorial

Grundläggande sjukförsäkring

Sjukförsäkringar är en viktig del av alla länders sjukvårdssystem. I Sverige övervakas sjukförsäkringssystemet av Försäkringskassan. Denna myndighet ansvarar för att se till att alla svenska invånare har tillgång till en grundläggande sjukförsäkring. Svenska invånare blir automatiskt inskrivna i den nationella sjukförsäkringen när de fyller 20 år.

image

Se över vad försäkringen täcker

Vem är berättigad till sjukförsäkring i Sverige?
Alla svenska invånare är berättigade till sjukförsäkring. Detta inkluderar medborgare, permanent bosatta och utländska medborgare som har beviljats uppehållstillstånd. Försäkringsbolagen får inte vägra att bevilja försäkring eller ta ut högre premier på grund av individens ålder, kön eller hälsotillstånd.

Vad täcker sjukförsäkringen i Sverige?
Det svenska sjukförsäkringssystemet ger täckning för ett stort antal medicinska tjänster, inklusive läkarbesök, sjukhusvistelser, receptbelagda läkemedel och förebyggande vård. moderskaps- och pappaledighet samt sjuklön. Dessutom behöver patienterna inte betala några utgifter ur egen ficka för sin vård.

Det finns ingen årlig självrisk eller egenavgift. Det finns inte heller någon begränsning av antalet dagar som patienterna kan stanna på sjukhuset. Även mammaledighet och pappaledighet omfattas av det nationella sjukförsäkringsprogrammet. svenska föräldrar har rätt till 480 dagars betald ledighet per barn, som kan delas mellan mamman och pappan som de själva vill. Föräldrar har också rätt till ytterligare 180 dagars ledighet om deras barn har ett funktionshinder. Slutligen har anställda som behöver ta ledigt på grund av sjukdom eller skada rätt till upp till 480 dagars sjuklön per år. 

Alla som bor i Sverige är enligt lag skyldiga att ha någon form av sjukförsäkring. Majoriteten av människor får detta genom det nationella offentliga hälso- och sjukvårdssystemet, som ger ett utmärkt skydd för saker som läkarbesök, sjukhusvistelser, receptbelagda läkemedel, förebyggande vård, mammaledighet och pappaledighet. Om du bestämmer dig för att köpa en privat försäkring i stället för eller utöver att anmäla dig till det nationella programmet hittar du mer information om hur du anmäler dig på Försäkringskassans webbplats.

Fler nyheter