Fler möjligheter för hushållen med fiberteknik

Fler möjligheter för hushållen med fiberteknik

Övergången från koppartråd till fiber har inneburit många fördelar på IT-området. Säkrare, snabbare och billigare. Med det följer att fler får tillgång till nätet och ett bredare tjänsteutbud. Utbyggnaden av fibernätet bidrar även till att fler publika anslutningspunkter via WiFi kan erbjudas. Tack vare att fibertekniken drar mindre el jämfört med koppartråd är den dessutom…

Äktenskapsförord – en kort förklaring

Äktenskapsförord -  en kort förklaring

Ett äktenskapsförord är ett avtal. Det skrivs under av två blivande makar eller två personer som redan är gifta. Äktenskapsförordet är ett officiellt dokument där makarna bestämmer hur de ska fördela egendomen som skaffas under deras äktenskap. Där finns det två alternativ, antingen kommer egendomen behandlas som giftorättsgods eller som enskild egendom. Visserligen är den…